Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Koka ciršanas ieceres publiskā apspriešana Oskara Kalpaka ielas posmā no Raiņa līdz Brīvostas ielai

Pieteikšanās sākums: 10.01.2022. | Pieteikšanās beigas: 19.01.2022.

*Obligātie lauki

Objekts:
Oskara Kalpaka ielas pārbūve posmā no Raiņa ielas līdz Brīvostas ielai, Liepājā

Koku ciršanas ierosinātājs: 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija", Reģ. Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kontakttālrunis: 6 34 047 50

Projekta izstrādātājs: 
SIA "BM-projekts", Reģ.nr.40103196966, Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002

Publiskās apspriešanas norises laiks: 
No 2022.gada 10. līdz 19.janvārim

Koku ciršanas pamatojums:
Oskara Kalpaka ielas posma pārbūves projekta ietvaros no Raiņa līdz Brīvostas ielai paredzēts atjaunot un izbūvēt brauktuves un nobrauktuvju segumu, izbūvēt velosipēdu ceļu, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, atjaunot un izbūvēt ielu apgaismojumu, pārbūvēt sakaru un komunikāciju tīklus, atjaunot un izbūvēt satiksmes organizācijas elementus.

Lai teritoriju padarītu košāku un videi draudzīgāku, ielas posms tiks papildināts ar jauniem apstādījumiem un puķu dobēm, kuru kopējā platība ir plānota 1060 m². Vēl paredzēts iestādīt četras Holandes liepas un 10 ugunssarkanās vilkābeles.

Ziņas par respondentu


 
 
 
 


Debug ON!