Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss 2021.gads

Pieteikšanās sākums: 01.03.2021. | Pieteikšanās beigas: 19.03.2021.

*Obligātie lauki

2. Projekta iesniedzēja organizācija

Maksimālais simbolu skaits - 11
Maksimālais simbolu skaits - 21
3. Projekta vadītājs

4. Par finansējumu atbildīgā persona

Īss organizācijas raksturojums, mērķi, uzdevumi, pamatdarbības atbilstība konkursā izvirzītajiem mērķiem, organizācijas pieredze līdzīgu projektu īstenošanā un tajos sasniegtie rezultāti
Projekta mērķis un uzdevumi, pamatojums, kādēļ nepieciešams līdzfinansējums, mērķgrupa, tās skaits
Norādiet, ko vēlaties sasnieg realizējot šo projektu
8. Plānotais īstenošanas laiks

9. Projekta kopējās izmaksas

Norādīt konkrētu adresi / adreses
Mērķa grupas skaits (kas piedalīsies projekta aktivitātēs kā dalībnieki, kas gūs labumu no projekta) un raksturojums, vajadzības, mērķa grupas sasniegšanas un iesaistīšanas plāns

Ja nepieciešams, aktivitātes nosaukumā norāda precīzus datumus

Norādīt konkrētu izmērāmu rezultātu, mērķgrupas ieguvumus, kā tiks uzlabota situācija, vai projekta rezultāti tiks izmantoti arī pēc projekta beigām
Vārds, uzvārds, projektā ieņemamais amats, galvenie veicamie uzdevumi šajā projektā
Maksimālais izmērs - 50 MB. Datnes tipi: .doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf,.ppt,.pptx,.zip,.rar,.7zip,.jpg,.png,.bmp,.jpeg,.gif,.odt,..ott,.oth,.odm,.ods,.ots,.odp,.odg,.otp
Faila nosaukumā iekļaut personas vārdu un uzvārdu. Pievienot katras projekta īstenošanā iesaistītās personas vai eksperta profesionālās darbības aprakstu ja nepieciešams.
Aprakstīt, kā plānots informēt sabiedrību par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem
Projekta partnera organizācijas un to veicamie uzdevumi šajā projektā
Maksimālais izmērs - 50 MB. Datnes tipi: .doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf,.ppt,.pptx,.zip,.rar,.7zip,.jpg,.png,.bmp,.jpeg,.gif,.odt,..ott,.oth,.odm,.ods,.ots,.odp,.odg,.otp
Dokumenti, kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai
21. Apliecinu, ka uz finanšu pieprasījuma iesniegšanas dienu pretendents: