Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Publiskā apspriešana par trīs koku ciršanu Zemgales ielā 15, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 15.03.2021. | Pieteikšanās beigas: 24.03.2021.

*Obligātie lauki

Objekts:  Siltumtrases pievadu izbūve Zemgales ielā 11, Liepājā, LV-3414.

Koku ciršanas ierosinātājs: SIA ”Liepājas enerģija”, reģ.nr.42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401.

Kontakpersona: Tehniskās daļas vadītājs Māris Reinfelds, tel.63480955.

Projekta izstrādātājs: SIA ”Liepājas enerģija”, reģ.nr.42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 15.03.2021. līdz 24.03.2021.

Koku ciršanas pamatojums: Lai nodrošinātu centralizētu siltumapgādi, tiek projektēts jauns siltumtrases pieslēgums projekta “Ražošanas ēkas jaunbūve un divu ēku pārbūve Zemgales ielā 11, Liepājā” ietvaros.

Projektējamā siltumtrase šķērsos Zemgales ielas 15, Liepājā īpašumu (kad.apz.17000020129)

Projekta īstenošanai nepieciešams nocirst vienu bērzu, ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla1,26 m un divus melnalkšņus ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,46 m un 1,2 m.

 


Ziņas par respondentu


 
 
 
 


Debug ON!