Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Sporta organizāciju dotācijas individuālajos sporta veidos 2022

Pieteikšanās sākums: 01.09.2021. | Pieteikšanās beigas: 06.10.2021.

*Obligātie lauki


PRETENDENTS


Minimālais simbolu skaits - 21 | Maksimālais simbolu skaits - 21
(ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes)


IEPRIEKŠĒJĀS SEZONAS SASNIEGUMI


Norādīt atbilstošos pretendenta sportista/u sasniegumus (izcīnīto vietu un sacensību līmeni) par iepriekšējo periodu (01.10.2020. - 30.09.2021.) no sekojošā saraksta: Latvijas čempionāts un citas sacensības Latvijā; Baltijas līmeņa sacensības; Starptautiskās sacensības vai citu valstu atklātais čempionāts; Eiropas Jaunatnes Olimpiskais Festivāls; Pasaules Jaunatnes Olimpiskās Spēles; Eiropas kausa posms; Pasaules kausa posms; Eiropas Jaunatnes Čempionāts līdz divdesmit trīs gadiem; Pasaules Jaunatnes Čempionāts līdz divdesmit trīs gadiem; Eiropas Kausa kopvērtējums; Pasaules Kausa kopvērtējums; Eiropas čempionāts; Pasaules čempionāts; Olimpiskās spēles.
Norādīt pretendenta sportista/u vārdu, uzvārdu
Norādīt pretendenta sportista/u vārdu, uzvārdu


DOTĀCIJA


Organizācijas nosaukums, finansējuma procentuālais pienesums (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes)

Uzskaitītas budžeta tāmes galveno aktivitāšu pozīcijas (piemēram, dalība sacensībās; administratīvie izdevumi) un saturs.


Pretendenta aktivitātes papildinātas ar budžeta tāmes pozīcijām, attiecīgajām summām un pārējo nepieciešamo informāciju. Pēc projekta realizēšanas atskaites tiek iesniegtas šajā platformā elektroniski, balstoties uz pretendenta budžeta tāmes pozīcijām ar Liepājas pilsētas līdzfinansējumu.


PIELIKUMI


Maksimālais izmērs - 50 MB. Datnes tipi: .zip,.7zip
Pretendents pievieno elektroniski parakstītu nolikuma 3. pielikumu - Pieteikuma apliecinājumu kā ZIP failu.
Maksimālais izmērs - 50 MB
Pretendents var pievienot citu informāciju, kuru uzskata par būtisku pieteikuma izvērtēšanai, piemēram, rekomendācijas vēstules, kvalifikācijas dokumenti, darbības stratēģija, vīzija u.c.


KONTAKTINFORMĀCIJA


Konsultācijām un pieteikuma aizpildīšanas palīdzībai:
    Mārtiņš Kirma

 Mob.tālr. +371 26549567 
 E-pasts: martins.kirma@liepaja.lv