Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Brīvības ielā 9, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 12.08.2020. | Pieteikšanās beigas: 21.08.2020.

*Obligātie lauki

Objekts: Autostāvvietas ierīkošana pie zemesgabala Brīvības ielā 9, Liepājā, LV-3401

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”, reģ.Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

Projekta izstrādātājs: SIA “Ielu un ceļu projekti", reģ.Nr.42103053856, Rietumkrasta iela 1-6, Liepāja, LV-3416

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 12.08.2020. līdz 21.08.2020.

Koku ciršanas pamatojums:

Būvniecības ieceres “Autostāvvietas ierīkošana pie zemesgabala Brīvības ielā 9, Liepājā” ietvaros paredzēts izbūvēt asfaltbetona seguma stāvvietu paplašinājumu 1,90m platumā, aprīkojot to ar attiecīgām ceļa zīmēm un pārceļot ielas apgaismojuma balstu.

Projekta ietvaros paredzēts nocirst 3 kokus, kuru diametrs ir sasniedzis vismaz 20 cm un kuri traucē autostāvvietas ierīkošanai.

Liepa Nr.1 - nocērtama projekta realizācijai, traucē stāvvietu izbūvei. Stumbrā ir vērojamas spēcīgas trupes pazīmes. Trupei attīstoties, stumbrā ir izveidojies dobums, kas aizbetonēts. Trupe ir spēcīgi attīstījusies visā stumbrā, koks ievērojami sasvēries ielas virzienā.

Liepa Nr.2 - nocērtama projekta realizācijai, traucē stāvvietu izbūvei. Spēcīga trupe stumbrā, kuras rezultātā izveidojies dobums, kas aizbetonēts. Liepa sasvērusies ielas virzienā.

Liepa Nr.3 - nocērtama projekta realizācijai, traucē stāvvietu izbūvei. Koka augšdaļā ir liela brūce, kura iegūta, iespējams, sadursmē ar kravas transportu, jo koks sasvēries ielas virzienā. Brūcē attīstījusies trupe.

Būvniecības iecere realizācijas rezultātā tiks nodrošināta izejvielu un kravu piegāde uzņēmējdarbībai pieguļošajā teritorijā. 


Ziņas par respondentu


 
 
 
 


Debug ON!