Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Divu koku ciršanas publiskā apspriešana Sakņu ielā, posmā no Lapu ielas līdz Ziedu ielai, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 14.09.2021. | Pieteikšanās beigas: 23.09.2021.

*Obligātie lauki

Objekts: “Sakņu  ielas  pārbūve  posmā no  Lapu ielas  līdz  Ziedu  ielai,  Liepājā."

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" reģ.Nr.90010879256, adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401, tālr. 63480965

Projekta izstrādātājs: SIA "Current plus"

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021.gada 14. līdz 23. septembrim

Koku ciršanas pamatojums: Sakņu  ielas  posmā  no Lapu līdz Ziedu ielai paredzēts  izbūvēt  ielas  brauktuvi,  autostāvvietas  un  ietvi.  Gar  ietvi  projektēti  dekoratīvo  krūmu stādījumi. Divi koki - viena parastā kļava (planšetē - Nr.2) un viena apse (Nr. 3) aug Sakņu ielas sarkanajās līnijās un traucē būvniecības ieceres īstenošanu.


Ziņas par respondentu