Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Publiskā apspriešana par koka ciršanu Miera ielā, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 13.07.2021. | Pieteikšanās beigas: 22.07.2021.

*Obligātie lauki

Objekts: "Pļavu un Miera ielas pārbūve posmā no Riepu līdz Rāvas ielai”

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" reģ.Nr.90010879256, adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401, tālr. 63480965.

Projekta izstrādātājs: SIA "CURRENT PLUS"

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021.gada 13.jūlija līdz 2021.gada 22.jūlijam.

Koku ciršanas pamatojums: Likvidējamais koks atrodas zaļajā zonā blakus esošam elektrolīnijas stabam ar atsaiti. Elektrolīniju šī projekta ietvaros nav paredzēts mainīt, tādēļ ietve jāplāno ap stabu un atsaiti. Ietves izbūvei nepieciešams likvidēt vienu koku.


Ziņas par respondentu