Publiskā apspriešana par koku ciršanu pie īpašuma Klaipēdas ielā 130, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 09.10.2019. | Pieteikšanās beigas: 18.10.2019.

Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Reģistrēties vai Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts: Zemesgabals ar kad.Nr.17000430132 pie īpašuma Klaipēdas ielā 130, Liepājā

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, reģ.Nr.90010879256, Uliha ielā 44, Liepāja, LV-3401, t. +371 63480965

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 09.10.2019. līdz 18.10.2019.


Publiskā apspriešana notiek saistībā ar Klaipēdas ielas nama Nr.130 iedzīvotāju izteiktajām bažām par koku drošību, ņemot vērā koku stāvokli un apkārtējo situāciju pēc projekta “Klaipēdas ielas iekškvartāla teritorijas labiekārtojums, Liepājā” īstenošanas. Apskatot situāciju dabā, AUK ir konstatējusi, ka papeles ir lielu dimensiju koki, kas nav zaudējuši dzīvotspēju, redzams liels gadskārtējais pieaugums, saknes ir veselas, nav slimību vai bojājumu pazīmes. Kokiem būtu veicama vainagu kopšana, izzāģējot sausos zarus un saīsinot tālākejošos zarus. AUK atzinusi, ka šo koku nociršana pieļaujama, ja pirms tam ir rīkota publiskā apspriešana un noskaidrots sabiedrības viedoklis. Milzīgie koki labiekārtotas teritorijas un izbūvētas autostāvvietas un bērnu rotaļu laukuma tuvumā var būt arī riska faktors stiprā vējā un var ietekmēt satiksmes drošību. Lūdzu, izsakiet viedokli par trīs papeļu likvidāciju zemesgabalā ar kad.Nr.17000430132, pie īpašuma Klaipēdas ielā 130, Liepājā:Ziņas par respondentu