Publiskā apspriešana par koku ciršanu Rīgas ielā 8, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 10.09.2019. | Pieteikšanās beigas: 19.09.2019.

Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Reģistrēties vai Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts: „Ielu brauktuvju posmu seguma atjaunošana uz ziemeļiem no Tirdzniecības kanāla, Liepājā”, Rīgas iela, kadastra apz. 17000210262.

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, reģ.Nr.90010879256, Uliha ielā 44, Liepāja, LV-3401, t. +371 63480965

Projekta izstrādātājs: SIA “Evolution road”, reģ.Nr. 40103902811, Rīga, Kalnciema iela 95A-29, LV-1046

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 10.09.2019. līdz 19.09.2019.

Koku ciršanas pamatojums: Projekta risinājums paredz Rīgas ielas brauktuves seguma atjaunošanu un atsevišķas izmaiņas satiksmes organizācijā. Saskaņā ar projektu pie ēkas Rīgas ielā 8 plānots nocirst koku – liepa, diametrs 40cm, 1gb.

Koks aug brauktuves virzienā, tuvu brauktuves malai, un tā nociršana nepieciešama, lai virzienā uz Esperanto ielu Rīgas ielas brauktuvei (pagriezienā uz Raiņa ielu) būtu iespējams paredzēt divas normatīvajiem aktiem atbilstošas braukšanas joslas un koka novietojums neapdraudētu smagos transporta līdzekļus, tādā veidā uzlabojot pārvietošanās komfortu un satiksmes drošību.Ziņas par respondentu