Publiskā apspriešana par koku ciršanu Lielgabalu ielas posmā, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 15.09.2020. | Pieteikšanās beigas: 21.09.2020.

Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Reģistrēties vai Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts:  “Lielgabalu ielas izbūve Liepājā” (kadastra apz.17000110469, 17000110468; zemes īpašnieks: Liepājas pilsētas pašvaldība)

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", reģ.Nr.90010879256, adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401, tālr. 63480965

Projekta izstrādātājs: Pašnodarbinātā persona Dace Kreičmane, Dzērves ielā 13-12, Liepājā, LV-3411

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 15.09. līdz 21.09.2020.

Koku ciršanas pamatojums:

Būvniecības iecerē "Lielgabalu ielas izbūve Liepājā" paredzēts izbūvēt Lielgabalu ielas brauktuvi, no Mastu ielas līdz zemesgabalam Lielgabalu ielā Nr.9, ar asfaltbetona segumu 5,5m platumā, sakārtot brauktuvei piegulošo gājēju ietves posmu gar ēku O.Kalpaka ielā 99, izbūvēt ielas apgaismojumu, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, sakārtot brauktuvei piegulošos zālienus.

Būvniecības ieceres īstenošana nodrošinās Lielgabalu ielas Nr.3, Nr.5, Nr.7 un Nr 9 iedzīvotāju nokļūšanu līdz saviem īpašumiem, nešķērsojot kaimiņu zemesgabalus, kā arī sakārtos apkārtējo pilsētvidi.

Nociršanai paredzētie koki aug plānotās ielas brauktuves seguma konstrukcijas zonā. Būvniecības procesā koku sakņu kamols tiktu atsegts un bojāts - tas veicinātu koku nokalšanu. Nocirsto koku kompensēšana ar jauniem stādījumiem nav iespējama ielas “šauro” sarkano līniju un blīvo, esošo apakšzemes inženierkomunikāciju dēļ.

Ir iespējams veidot kompensējošos stādījumus blaku esošajos zemesgabalos - Lielgabalu ielā 2, 4 un 6.
 


Ziņas par respondentu