Publiskā apspriešana par koku ciršanu Klaipēdas ielā 98, 100A, 102, 102A un 110, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 24.04.2019. | Pieteikšanās beigas: 03.05.2019.

Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Reģistrēties vai Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts: „Teritorijas labiekārtojums Klaipēdas ielā 98, 100A, 102, 102Aun 110, Liepājā”, Klaipēdas iela, kad.apz. 17000430127, 17000430129

Koku ciršanas ierosinātājs: Īpašnieku biedrība “Jūraskrasts”, reģ.Nr.40008112780; Klaipēdas iela 102-28, Liepāja, LV-3416, tel. 22007643

Projekta izstrādātājs: SIA „Muižnieku ligzda 2”, reģ.Nr.42103036625, Peldu iela 29-19, Liepāja, LV-3401

Koku ciršanas pamatojums: Iecerēts izbūvēt jaunu teritorijas labiekārtojumu, saglabājot esošās asfaltētās iekškvartāla brauktuves. Projektēti gājēju celiņi un automašīnu stāvlaukumi ar betona bruģa segumu. Pagalma dienvidu daļa, kas atvērta valdošo vēju ietekmei, atvēlēta autostāvvietām. Māju ieskautajā pagalma ziemeļu daļā projektēta atpūtas zona ar apstādījumiem un soliņiem. Atpūtas zonā esošajā taisnstūra formas laukumā, kur pašreizējā situācijā tiek novietotas automašīnas, rezervēta vieta bērnu rotaļu laukuma izveidei perspektīvē, bet pašlaik tur paredzēts ierīkot zālienu. Pagalma apgaismošanai plānots izmantot esošos apgaismojuma balstus, uzstādot uz tiem papildus gaismekļus uz pagalma pusi.

Projektā paredzēts papildināt esošos apstādījumus ar jaunām koku un krūmu grupām.

KOKI: Visi labā stāvoklī esošie, perspektīvie koki projektā tiek saglabāti. Jauni koku stādījumi projektēti tajās vietās, kur esošu koku nav, t.i. pagalma vidus daļā un zaļajā zonā starp Klaipēdas ielu un māju Nr.98. Projektēto koku sugas norādītas plānā.

KRŪMI: Pie ēkām esošie krūmu stādījumi pārsvarā ir novecojuši un to dekoratīvā vērtība ir minimāla. Krūmu stādījumus pie ēkām paredzēts nomainīt - ierīkojot jaunas apstādījumu dobes pēc vienota principa pie katras mājas. Pagalmā krūmu tik pat kā nav, tādēļ pagalmā projektēti jauni krūmu stādījumi līnijveida dobēs gar pagalma austrumu un ziemeļu robežu. Krūmu dobēs paredzēts stādīt dažādu šķirņu skuju un lapu krūmus ar augstumu no 1 līdz 3m.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 24.04.2018. līdz 03.05.2018.


Vārds, uzvārds/nosaukums