Publiskās apspriešanas aptauja par koku ciršanu Liedaga ielā 6

Pieteikšanās sākums: 01.11.2019. | Pieteikšanās beigas: 10.11.2019.

Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Reģistrēties vai Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts:  Klaipēdas iela 88A, kad.apz. 1700 043 0118, Klaipēdas iela 94, kad.apz. 1700 043 0121, Liepāja, LV-3416

Koku ciršanas ierosinātājs: Klaipēdas ielas 88, 90 un 92 dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvis  SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, reģ.Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416, tel. 28622173

Projekta izstrādātājs: SIA “Ielu un ceļu projekti”, reģ.nr. 42103053856, Rietumkrasta iela 1-6, Liepāja, LV-3416

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 14.01.2020. līdz 23.01.2020.

Koku ciršanas pamatojums: Izstrādes stadijā esošā būvprojekta “Teritorijas labiekārtojums Klaipēdas ielā 88, 90 un 92, Liepājā” ietvaros paredzēts izbūvēt stāvlaukumus un stāvvietas brauktuves malā, ierīkot velosipēdu novietnes, atkritumu konteineru nojumes, bērnu rotaļu laukumu, soliņus, veļas žāvētāju un apstādījumus pie stāvlaukumiem un stāvvietām, uzstādīt ceļu ātrumvaļņus, izbūvēt ietves ap stāvlaukumu un sakārtot ieeju celiņus ēkai Klaipēdas ielā 92, ierīkot lietusūdens kanalizācijas tīklus un pārcelt esošos apgaismes stabus ar kabeļiem atbilstīgi projektētajai situācijai, ierīkot apgaismojumu stāvlaukumam Klaipēdas ielā 88A.
Izcērtamo koku grupa ietver 12 kokus, kuru celma caurmērs vienāds vai lielāks par 20 centimetriem – trīs bērzi, divi oši, divas parastās kļavas, viena zirgkastaņa, viena apse, viena liepa un divas papeles.
Daļu no esošajiem kokiem plānots saglabāt, kā arī iestādīt 27 jaunus kokus – Holandes liepas/Tilia Vulgaris, dižstādus (h>2.5m).Ziņas par respondentu