Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Baznīcas ielā 7 un 9 un Skolas ielā 7A un 9, Liepājā

Pieteikšanās sākums: 22.09.2020. | Pieteikšanās beigas: 01.10.2020.

*Obligātie lauki

Objekts: Baznīcas iela 7 (kad.apz. 17000330069); Baznīcas iela 9 (kad.apz. 17000330039);
Skolas iela 9 (kad.apz. 17000330308); Skolas iela 7A (kad.apz. 17000330316) - būvprojekts „Skolas ielas posma pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārojums, Liepājā”.

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, reģ. Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, kontaktpersona - Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadošo projektu vadītājs Uldis Klaks-Kleins, mob.tel. 25539123.

Projekta izstrādātājs: SIA "GLOBAL PROJECT", reģ Nr. 40103524162, Katlakalna iela 9, Rīga, mob.tel. 26134910.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2020. gada 22. sept. līdz 1. oktobrim.

Koku ciršanas pamatojums: Projekta risinājumi paredz Skolas ielas izbūvi, kā arī Baznīcas ielā 7 un 9 un Skolas ielā 7A un 9 autostāvlaukuma izbūvi un labiekārtošanu.

Cērtamie koki atrodas projektēto brauktuvju zonā vai ietvju izbūves zonā vai tiešā tuvumā - šo koku dēļ brauktuves izbūve tehniski nav iespējama - būvniecības procesā tiks bojāta koku sakņu sistēma, kas rada risku koku nokalšanai.

Saskaņā ar projektu plānots izcirst 12 kokus - 3 bērzus, 7 parastās kļavas (d=20), 1 vīksnu (d=20), 1 gobu (d=20).

Būvniecības iecere: Būvprojekta ietvaros plānots pārbūvēt un atjaunot Skolas ielas segumu no Teātra ielas līdz Kārļa Zāles laukumam, izbūvēt nepieciešamos inženiertīklus un  autostāvvietu uz pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Baznīcas ielā 7 (kad.apz. 17000330069), Baznīcas ielā 9 (kad.apz. 17000330039), Skolas ielā 9 (kad.apz. 17000330308), Skolas ielā 7A (kad.apz. 17000330316) un Skolas ielā (kad.apz.17000330248).

Būvprojekts paredz jaunus stādījumus, bruģakmens segumu izbūvi un apgaismojuma ierīkošanu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, būtiski uzlabojot esošo vidi, nodrošinot gājēju, velosipēdistu un transporta organizētu kustību.

Teritorijā paredzēti jauni apstādījumi-Parastā kļava, divirbuļu vilkābeles, japānas spireja, apaļlapu kokžņaudzējs, koku un krūmu skaitu un daudzumus precizējot, izstrādājot būvprojekta gala variantu.
 


Ziņas par respondentu