Šis ir priekšskatījuma fails. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkurss 2022.gads

Pieteikšanās sākums: 12.01.2022. | Pieteikšanās beigas: 31.01.2022.

*Obligātie lauki1. Projekta nosaukums

2. Ziņas par pretendentu

Maksimālais simbolu skaits - 11
Ja atšķiras no juridiskās adreses
Maksimālais simbolu skaits - 21
3. Projekta vadītājs

Īss organizācijas raksturojums, mērķi, uzdevumi, pamatdarbības atbilstība konkursā izvirzītajiem mērķiem, organizācijas pieredze līdzīgu projektu īstenošanā un tajos sasniegtie rezultāti
Projekta mērķi un uzdevumi, pamatojums, kādēļ nepieciešami līdzekļi, mērķgrupa, tās skaits, projekta kopējās izmaksas
6. Plānotais īstenošanas laiks

7. Projekta kopējās izmaksas

norādīt konkrētu adresi / adreses
Mērķa grupas raksturojums, vajadzības, skaits, sasniegšanas un iesaistīšanas plāns

Ja nepieciešams, aktivitātes nosaukumā norādīt precīzus datumus

T.sk. mērķgrupas ieguvumi
Vārds, uzvārds, projektā ieņemamais amats, galvenie veicamie uzdevumi
Maksimālais izmērs - 50 MB. Datnes tipi: .doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf,.ppt,.pptx,.zip,.rar,.7zip,.jpg,.png,.bmp,.jpeg,.gif,.odt,.oth,.odm,.ods,.ots,.odp,.odg,.otp
Faila nosaukumā iekļaut personas vārdu un uzvārdu. Pievienot katras projekta īstenošanā iesaistītās personas vai eksperta profesionālās darbības aprakstu.
Maksimālais izmērs - 50 MB. Datnes tipi: .doc,.docx,.pdf,.jpg
Aprakstīt, kā plānots informēt sabiedrību par projektu, tā finanšu avotiem un projekta rezultātiem
Projekta partnera organizācija un tās veicamie uzdevumi projektā
Aprakstīt, kā tiks izvērtēta projekta norise un sasniegtie rezultāti pa posmiem.
Maksimālais izmērs - 50 MB. Datnes tipi: .doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf,.ppt,.pptx,.zip,.rar,.7zip,.jpg,.png,.bmp,.jpeg,.gif,.odt,.oth,.odm,.ods,.ots,.odp,.odg,.otp
Statūti u.c. dokumenti, kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai


20. Apliecinu:

1. lai novērstu Covid-19 izplatību un saslimstības ar Covid-19 izraisītos riskus sabiedrības veselībai,

2. nodrošinātu pašvaldības funkciju, tostarp, sociālo pakalpojumu nepārtrauktību:

visiem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem vai brīvprātīgajiem, kas iesaistīti  Liepājas valstspilsētas līdzfinansētā Sociālās iekļaušanas veicināšanas projekta aktivitāšu organizēšanā un īstenošanā, ir derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai balstvakcinācijas sertifikāts. 

projekta īstenošanas gaitā tiks iesaistīti darbinieki, pakalpojuma sniedzēji vai brīvprātīgie ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai balstvakcinācijas sertifikātu. 

pirms darbu uzsākšanas vai pakalpojuma sniegšanas projekta īstenotājs par projekta gaitā iesaistītajiem darbiniekiem projekta finansētājam iesniegs iesaistīto personu sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu, saņemtās vakcīnas nosaukumu un pēdējās vakcinācijas devas saņemšanas datumu.21. Apliecinu, ka uz finanšu pieprasījuma iesniegšanas dienu pretendents:


 
 
 
 


Debug ON!